Loading...
Home 2020-01-14T10:10:59+00:00

Vojislavljevići su prva srednjevijekovna dinastija koja je vladala Dukljom od kraja X do kraja XII vijeka. Dinastija je dobila ime po knezu Vojislavu, iako je prvi vladar iz ove porodice, o kome ima više podataka, bio knez Vladimir, Vojislavov stric ili brat od strica.  Knez Vladimir, kasnije Sveti Jovan Vladimir, je imao dvore u Krajini podno Rumije. To izvoriste crnogorske duhovnosti i srednjevijekovne tradicije, na teritoriji današnje opštine Bar, se u to vrijeme nalazilo u centru političkih previranja srednjevijekovnog Balkana.

Internet platforma – Tragovima Vojislavljevića – promoviše tematsku turističku rutu inspirisanu dinastijom Vojislavljevića i kultom Svetog Jovana Vladimira koji spaja kosmopolitski grad Bar, kolijevku crnogorske srednjevijekovne državnosti, sa multikonfesionalnim i multikulturalnim regionom.

Cilj ove platforme je da predstavi kulturnu baštinu opštine Bar iz perioda vladavine dinastije Vojislavljevića, te da je poveže sa mjestima u regionu u kojima su vladari te dinastije ostavili svoje tragove, samim tim i promoviše jedinstvenu turističku rutu koja, osim istorije, nudi i autentičan ambijent tradicionalne multikonfesionalne i multikulturalne Crne Gore i šireg regiona.

Projekat “Tragovima Vojislavljevića – Opština Bar – kolijevka crnogorske srednjevjekovne državnosti” je podržan od strane TO Bar.