Crkva Svete Sofije 2020-01-13T22:01:26+00:00

Crkva Svete Sofije, Ohrid

Današnja crkva je podignuta na temeljima katedrale koja je uništena u VI vijeku u invaziji Slovena i Avara. Podignuta je za vrijeme Prvog bugarskog carstva, posle pokrštavanja. Obnovljena je u poslednjoj dekadi X vijeka kao patrijaršijska katedrala u formi bazilike posle prenosa bugarske prijestonice na Ohrid. Tokom vladavine cara Samujila crkva je bila sjedište Bugarske patrijaršije.