Nacionalni Istorijski Muzej Albanije 2020-01-01T16:18:58+00:00

Nacionalni Istorijski Muzej Albanije, Tirana

U Nacionalnom Istorijskom Muzeju Albanije u Tirani se čuvaju dva srebrna relikvijara sa moštima Svetoj Jovana Vladimira.

Srebrni relikvijar sa moštima sveca je bio u Crkvi Svete Marije u Elbasanu. To je mali relikvijar kružnog oblika sa pet otvora u desnom uglu kovčega. U otvorima se nalaze male mošti. U centru kružnog relikvijara je ugraviran krst. Krst je ukrašen cvijetnim motivima i cik-cak linijama. Gornji poklopac kovčega nedostaje. Na kovčeg su ugravirani i cvijetni ukrasi koji su karakteristični za kasni barok. Ovaj relikvijar sadrži dva dijela moštiju Svetog Jovana Vladimira. Jedan dio moštiju je uzet sa svečeve lobanje, a drugi sa podlaktice. Postojao je i drugi dio svečevih moštiju u prostoru koji je u obliku krsta koji danas nedostaje.

Na prednjoj strani ugraviran je natpis: „Donirano od časnog Anastasa Trikupa, po imenu Kozmik iz Moskopolja, u sjećanje na njega iguman svetog Jovana Vladimira, jeremonah Teoklita, 22. maj, 1768. godine.“

U zaostavštini Nacionalno-istorijskog muzeja, takođe, postoji još jedan relikvijar sa moštima Jovana Vladimira. Kovčeg je napravljen od srebra veličine 19 x 13 x 5 cm.  Jedan dio moštiju je uzet sa rebra, a drugi sa golenjače. Sa strana moštiju nalaze se dva poklopca napravljena od srebra koja su povezana lancem. Na jednom poklopcu je natpis napisan ćirilicom. Na sredini relikvijara je pozlaćeni krst. Poklopac kovčega je urađen tehnikom graviranja lika Svetog Jovana Vladimira.