Prespa 2020-01-13T22:00:18+00:00

Prespa, ostrvo Svetog Ahileja

Opisujući Prespu, prijestonicu Samujilovog carstva istorijski izvori ostaju nedorečeni iako je savsim sigurno da se nalazila u reonu Prespanskog jezera. Istraživači imaju različitam mišljenja i nekoliko lokaliteta je povezano sa ovim topoinimom.

Ipak je postalo opšteprihvaćeno da je ostrvo Sveti Ahilej na Malom Prespanskom jezeru u današnjoj Grčkoj lokacija grada u kome je Jovan Vladimir 1016. pogubljen od strane Jovana Vladislava da bi dvije godine potom pala u ruke vizantije.

Na ostrvu su pronađeni ostaci nekoliko crkava i jedne velike bazilike kao i grobovi bugarske vladarske porodice, Cara Samujila, Gavrlia Radomira i Jovana Vladislava.

Tvrđava Prespa, prestonica i grobnica bugarskog Cara Samujila

Sarkofazi Cara Samujila, Jovana Vladislava i Gavrila Radomira u Svetom Ahileju, Grčka